Generation D

Om Generation D

För en hållbar levande och demokratisk landsbygd är det unga engagemanget och känslan av att kunna påverka sitt lokalsamhälle viktigt. Inom ramen för Generation D kommer Leader Sjuhärad därför att arbeta med att stärka ungdomars delaktighet, samverkan och entreprenörskap.

I Generation D står “D” för Driv, Drömmar och Du. Vi är övertygade om att unga i Sjuhärad bär på både drivkraft och drömmar, ingredienser som bygger såväl engagemang som en hållbar framtid i Sjuhärad. I detta projekt bidrar vi med möjligheter och verktyg. Vi vill också bidra till en positiv attityd kring livet som ung på landsbygden. Det gör vi genom att se, lyfta och uppmuntra ungas driv.

Primär målgrupp är unga i Sjuhärad i ålder 13–25 år, med fokus på gymnasieungdomar. Sekundär målgrupp är andra intressenter såsom privatpersoner och offentliga, privata och ideella organisationer i och utanför Sjuhärad.

Projektet inväntar formellt beslut från Jordbruksverket och pågår 2022-2023.

Kontakt

Projektägare
Leader Sjuhärad

Kontaktpersoner
Mathias Melo
E-post: mathias.melo@leader-sjuharad.se 

Linda Sjöö
E-post: linda.sjoo@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

P4 Sjuhärad 2022-05-10: Udda sommarjobbet – här söker man sommarinfluencers

Alingsås Tidning 2022-05-12: Nu kan man sommarjobba som influencer: ”Ett guldläge”

Borås Tidning 2022-05-17: Leader Sjuhärad vill hitta influencers till sommaren (endast prenumeranter)

Borås Tidning 2022-08-29: De kan dela ut upp till 20 000 kronor till ungas idéer (endast prenumeranter)

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 1 520 217 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 1 520 217 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 648 000 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt