Gröna möten i Sjuhärad

Gröna möten i Sjuhärad

Agroväst är ett utvecklingsbolag som identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen och har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. I detta projekt stod Sjuhärad i fokus och siktet var inställt på att etablera en mötesplats i området. Man ville arrangera kompetensutvecklande aktiviteter som ger företag och organisationer inom det gröna näringslivet i Sjuhärad ökade möjligheter till nätverkande, nya kunskaper och framsynta samarbeten.

Under projekttiden arrangerades hela 45 evenemang, med både bredd och djup inom olika områden inom konceptet. Genomförandet har varit en mix av såväl seminarium och webbinarium som workshops och studieresor – allt anpassat utifrån de behov som fanns lokalt.

En plattform som lever kvar

Genom att aktivt planera och genomföra evenemang tillsammans med olika aktörer har projektet bidragit till att fördjupa samarbeten inom de gröna näringarna. Resultatet efter projektet Gröna Möten är att konceptet även fortsättningsvis kommer att finnas som en etablerad plattform med evenemang över hela Västra Götaland samt utökat område över Fyrbodal och Halland. En plattform som innebär fortsatta kompetenshöjande insatser för de gröna näringarna.

Projektet genomfördes under år 2018-2021.

Foto: Gröna möten, Agroväst
Det finns otroligt mycket kompetens inom de gröna näringarna som inte når sin målgrupp. Vår erfarenhet är att det behövs en bro mellan till exempel forskning och näring. Det är här vi fyller vår funktion och har lärt oss att fånga upp signaler och verkliggöra dem via vårt koncept.
Caroline Dahrén, Agroväst

Kontakt

Projektägare
Agroväst

Kontaktperson
Caroline Dahrén
E-post: caroline.dahren@agrovast.se 

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 1 246 847 kr
Medfinansiering från projektägare: 23 222 kr
Total finansiering: 1 270 069 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 1 381 380 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt