Hållbara servicetjänster – etablering

Bakgrund, syfte & mål

Genom att samordna transporter som endast utförs med eldrivna fordon och erbjuda bl a monteringshjälp, vill företaget ADayservice etablera sin klimatneutrala verksamhet i Ulricehamn som ligger strategiskt mellan Borås och Jönköping. Under projekttiden ska laddinfrastrukturen för transportsektorn inventeras och utvärderas, vilken sedan kan ligga till grund för ytterligare etableringar i Sverige.

Utifrån ett upplägg där man oftast arbetar två och två, blir projektet också en plattform för integrationssamverkan. Detta genom att para ihop en ordinarie medarbetare (mentor) med en nyanländ medarbetare , som då ges stora möjligheter till nära lärande av arbetsuppgifter, men framförallt att lära sig både språk, kultur och värderingar.

Detaljer om projektet

Projektägare
ADayservice

Projektledare
Daniel Adolfsson
Tel: 0760-046200
E-post: daniel.adolfsson@adayservice.com