JOG-alliansen

JOG-alliansen

JOG-alliansen är ett leaderprojekt som drivs av en ideell förening med samma namn. JOG är en förkortning av JAG OCH GRUPPEN och fokuserar på socialt och emotionellt lärande. Projektet syftar till att ge barn och vuxna verktyg till att förhålla sig till gruppen och dess miljö. Att vi ska kunna se vår egen roll i konflikter, bråk eller meningsskiljaktigheter och att vi ska lära känna sambandet mellan känsla och beteende.

Projektet kommer att arbeta uppsökande mot kommunens idrottsföreningar och grundskolor i syfte att presentera pedagogiska verktyg som kan användas i den grupp man befinner sig i. Dessa verktyg kan sedan utgöra en del i verksamhets värdegrundsarbete. Målgruppen sträcker sig över ledare/lärare, föräldrar/vårdnadshavare och barn/ungdomar i åldern 9-15 år och såväl besök som presentation av arbetsmodell kan tack vare leaderstödet erbjudas gratis. 

Projektet genomförs under 2020-2022.

Foto: JOG-alliansen
Att tänka efter före är inte lätt. Svåra grejer, det vet vi alla. Men tänk om man kunde utveckla en grundläggande strategi att tänka innan man agerar utifrån en känsla? Vilken styrka att ha med sig när det är dags att möta utmaningarna i tonåren (och vuxenvärlden).
JOG-alliansen

Kontakt

Projektägare
JOG-alliansen

Projektledare
Rickard Axell
E-post: rickardaxell@hotmail.com

Webb och sociala medier
Instagram
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se 

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 286 323 kr
Medfinansiering från Ulricafonden: 350 000 kr
Total finansiering: 636 323 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet bidra med ideellt engagemang till ett värde av 196 900 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt