JOG-alliansen

Bakgrund, syfte & mål

JOG är en förkortning av JAG OCH GRUPPEN och handlar om socialt och emotionellt lärande och syftar till att ge barn och vuxna verktyg till att förhålla sig till gruppen och dess miljö. Projektet bedrivs genom en ideell förening med samma namn. Att som ledare/lärare medvetet bygga positiva relationer med våra barn och ungdomar och i sin tur ge dem verktyg till att förhålla sig till svåra situationer som till exempel förmå dem att se sin egen roll i meningsskiljaktigheter, bråk och konflikter. Sambandet mellan känsla och beteende är centralt inom detta projekt. JOG presenterar pedagogiska verktyg som med enkelhet kan tillämpas i den grupp man befinner sig i. Dessa verktyg kan således bli en del av och ett komplement till en verksamhets befintliga värdegrundsarbete och så småningom ett ”språk” som man talar i sin grupp. 

Projektets huvuduppdrag ligger i att arbeta uppsökande mot kommunens idrottsföreningar och grundskolor och arbetsmodellen kan genom projektstöd erbjudas gratis för mottagarna. JOG-alliansen har en målgrupp som sträcker sig till ledare/lärare, föräldrar/vårdnadshavare och barn/ungdomar 9-15 år. Föreningen har som vision att ge möjlighet för åldrarna 13-15 år att fungera som JOG-ambassadörer och vara delaktiga i arbetet och fungera som positiva förebilder för yngre barn.

Detaljer om projektet

Projektägare
JOG-alliansen

Projektledare
Rickard Axell
Tfn: 0708 – 32 99 39
E-post: rickardaxell@hotmail.com