Keramik i Väveriet

Keramik i Väveriet – verkstad, kurser och möten

Väveriet har beviljats leaderstöd för att, i sann DIY-anda, utveckla en keramikverkstad som en kreativ mötesplats för både nya och mer erfarna utövare. Verkstaden kommer inrymmas i gamla industrilokaler, en miljö som innebär såväl rymd som ljus. Det innebär också fina förutsättningar för gemenskap och kreativitet.

Syftet med projektet är att skapa en plats där boende och besökare med ett gemensamt intresse för lera och keramik får möjlighet att utvecklas. Inom ramen för projektet skapas en utrustad keramikverkstad med plats för kursverksamhet. Keramikverkstaden blir ytterligare ett ben för Väveriet att stå på och bidrar på så vis till verksamhetens fortsatta utveckling, men också till en meningsfull fritidssysselsättning för boende i området och till att locka besökare till Uddebo.

 Projektet genomförs under åren 2022-2023.

Kontakt

Projektägare
Väveriet/Liv Sonntag

Projektledare
Mats Fjeldstad
E-post: keramik@väveriet.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss. info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 194 682 kr
Medfinansiering från projektägare: 292 023 kr
Total finansiering: 486 705 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Mer om leaderprojekt