Klimatsmart förening

Klimatsmart förening

Klimatsmart förening var ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet fanns att söka stöd för att genomföra delprojekt. Syftet med projektet var att ge mindre aktörer möjlighet att genomföra insatser som exempelvis kunde bidra till en mer klimatsmart verksamhet eller ökad kunskap inom energifrågor.

Vem kunde söka?

Sökande kunde vara föreningar med verksamhet i vårt geografiska område. Även andra aktörer, exempelvis flera föreningar och/eller företag i samverkan, kunde söka så länge delprojektet var allmännyttigt för Sjuhärads landsbygd.

Sökbart maxbelopp per delprojekt: 25 000 kronor
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: De som genomförde ett delprojekt medfinansierade sin satsning med minst lika mycket som beviljats i stöd. Medfinansiering kunde bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Resultat som uppnåtts

Leaderstöd och ideellt engagemang

Utbetalt leaderstöd: 175 176 kr
Ideellt engagemang: 340 690 kr

Ideellt engagemang kan exempelvis vara ideellt arbete som genomförts i delprojekten. Arbetade timmar räknas om till ett värde som ska uppgå till minst lika mycket som det leaderstöd som mottas. 

Till följd av projektet har…

  • 3715 personer deltagit i kompetensutveckling inom miljöfrågor.
  • 7 nya fritidsverksamheter skapats.
  • 130 timmar bestående sysselsättning skapats.
  • 156 personer fått rådgivning inom hållbarhetsfrågor.

Genomförda delprojekt

Belysning fotbollsplan

Vårgårda IK hade problem med hög elförbrukning och delvis dålig belysning på sin konstgräsplan. För att åtgärda detta beslutade man att byta ut belysningen till LED-lampor som både ger bättre ljus och minskar elförbrukningen. Föreningen sökte och beviljades stöd för insatsen och projektet har fått många positiva reaktioner från såväl föreningsmedlemmar och fotbollsspelare som grannar till idrottsplatsen.

Kontakt Vårgårda idrottsklubb
Facebook
Webbsida

Klimatsmarta fönster till gammalt hus

För att öka användbarheten och energieffektivisera av den gamla prästgården sökte och beviljades Stiftelsen Gamla Bygärde Prästgård medel för att själva tillverka tidstypiska och klimatsmarta fönster, allt under ledning av en erfaren fönstersnickare som en gång i tiden drev Bronäs Snickeri – där just fönstertillverkning var en av specialiteterna.

Kontakt Stiftelsen Gamla Bygärde Prästgård
Webbsida

Öka förutsättningarna för stadsnära matproduktion

Hesters koloniförening beviljades medel för att inom ramen för detta delprojekt dels genomförs en kurs om hur man skapar god jord av de resurser som finns på platsen, dels praktiskt och teoretiskt öka föreningens kunskap om biodling.

Projektet har lett till ökade kunskaper om kompostering vilket kommer att leda till ett mindre behov av att köpa gödsel. På så vis bidrar föreningen till minskad påverkan på miljön samtidigt som föreningens medlemmar har tagit till sig ett mer omfattande kretslopptänk.

Kontakt Hesters koloniförening
Webbsida

Klimatsmart belysning i ungdomsgård

Lysrörsarmaturer från tidigt 70-tal som både ger dåligt ljus och drar mycket ström, det var nuläget när Equmeniakyrkan Herrljunga ansökte om att få genomföra ett delprojekt i Klimatsmart förening. Ansökan beviljades och inom ramen för delprojektet byttes armaturerna ut till klimatvänliga LED-ljuskällor. Effekten av bytet beräknas bli uppemot 1000 KWh, en bra besparing på bara ett rum.

Kontakt
Webbsida
Facebook

Växtgruppen 1740

Föreningen Kultur 1740/Glasets Hus Limmared har med hjälp av flertalet finansiärer och ideellt arbete skapat en aktivitetspark. För att göra parken så attraktiv som möjligt ansökte föreningen om att genomföra en delaktivitet där växter ska göra parken grön. En växtgrupp arbetade fram förslag på växter som delgavs parkgruppen inom föreningen som också tog ställning till förslagen. Förutom att bidra till att parken blivit mer inbjudande har delprojektet även bidragit till ökad kunskap om växter, plantering.

Kontakt Föreningen Kultur 1740
Webbsida
Facebook

Syateljé för hållbarhet

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad genomförde ett delprojekt där de iordningställde en ateljé med inriktning på återbruk och textilförädling. Ateljén är öppen och tillgänglig för alla och all textil som används är återbruk. Förutom symaskiner inrymmer ateljén även tillklippningsbord, förvaring och hyllor. Intresset från allmänheten att bidra med textilier och material var stort och under projekttiden anordnades ett antal workshops, framförallt digitalt till följd av covid-19.

Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
Webbsida
Facebook

Mot en ljusare framtid

Inom ramen för detta delprojekt bytte Tokarps Ryttarförening ut sin belysning på uteridbanan till LED-belysning. Syftet var att både bli en mer klimatsmart förening och att få bättre arbetsmiljö och inlärningsmiljö. Under projektets gång genomfördes två ljusanalyser där upplevelser av både befintlig och ny belysning testades och utvärderades. LED-belysningen visade sig ge mycket goda effekter.

Kontakt
Facebook
Instagram

Miljödag i Bollebygd

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad sökte och genomförde en delaktivitet med fokus på hållbarhet. Den planerade miljödagen fick flyttas till följd av corona och istället genomfördes en hel vecka, full med aktiviteter, i samverkan flera andra lokala aktörer. Aktiviteterna, till vilka allmänheten var inbjuden, bestod exempelvis av klädbytardagar, föreläsningar, workshops och en hållbarhetsdag på en grundskola. Arrangemanget föll väl ut och resulterade i att en liknande vecka kommer att anordnas årligen.

Delprojektet i media
Borås Tidning 19 oktober 2020 (endast för prenumeranter)
Borås Tidning 25 oktober 2020 (endast för prenumeranter)
Borås Tidning 27 oktober 2020 (endast för prenumeranter)
AnnonsMarknan vecka 45 2020

Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
Webbsida
Facebook

Foto: Europa Direkt Sjuhärad
Foto: Gunnar Björling

Tillsammansodling i Ljurhalla, Nårunga och Skogsbygdens Ekobygd

Ekobygdsföreningen utvecklade inom detta delprojekt en tillsammansodling på 0,25 hektar där de odlar basvaror såsom potatis, lök och morötter. Odling sker på ett sätt som inte förstör eller utarmar jorden. Tanken är att jobba långsiktigt med och förbättra jorden och täckodla så att de på sikt kan odla helt plöjnings- och grävfritt. På detta sätt behövs inte traktorer och föreningen bidrar inte till den frisläppning av
koldioxid som plöjning medför.

Delprojektet i media
Alingsås Tidning 17 april 2021 (Endast för prenumeranter)

Kontakt Ekobygdsföreningen
Webbsida