Kompetensutveckling

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som söks av Leader Sjuhärad, har tidigare programperioder haft liknande projekt, som varit väldigt uppskattade.

Många projektledare arbetar isolerat och många frågeställningar som kommer är gemensamma med andras. Genom projektet kommer de ingå i ett nätverk med flera projektledare, vilket kan öppna upp för synergieffekter mellan projekten och inspiration till ytterligare utveckling. Projektet kommer även att ha kompetenshöjande aktiviteter.

Projektet bidrar starkt till att uppfylla strategin genom att flera viktiga teman,, som tex hållbarhet ur ekonomiskt och socialt och över tid är viktiga inslag i projektet.

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Annika Andersson
Tel: 0706-44 00 65
annika@leader-sjuharad.se

Startdatum 2018-01-16- Slutdatum 2021-12-31