Landsbygdsutveckling – ortsråd

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som söks av Borås Stad, söker stöd för utveckling av ortsråden inom Borås kommun samt genomförande av lokala utvecklingsplaner.

Målgruppen för projektet är föreningar, företag och invånare i fyra områden i och runt omkring Dalsjöfors, Fristad, Sandared samt Viskafors. Projektet förväntas leda till fler aktiviteter och engagemang i Borås landsbygd.

Detaljer om projektet

Projektägare
Borås Stad

Projektledare
Mikael Andersson
Tel: 0766-48 78 39
mikael3.andersson@boras.se