Liv och rörelse i Länghem

Liv och rörelse i Länghem

Denna satsning ska bidra till att idrottsplatsen i Länghem blir ett välkomnande och varierat aktivitetscentrum för alla åldrar och ambitionsnivåer. I projektet ingår att anlägga ett utegym och en motorikbana. Motrikbanan kommer att bestå av tio stationer och utegymmet av sju, allt för varierande träning av hela kroppen. Inom ramen för projektet kommer föreningen också att anordna en invigning där möjlighet finns att prova såväl gym som motorikbana, därtill kommer även ett par testkvällar tillsammans med instruktör att erbjudas.

Utegymmet och motorikbanan är fristående men för Länghems IF utgör dessa en del i en större satsning. Genom att söka finansiellt stöd från flera aktörer hoppas man på sikt kunna anlägga även andra delar såsom padelbana, multiarena och hinderbana.

Projektet genomförs under åren 2022-2024.

Kontakt

Projektägare
Länghems IF

Projektledare
Joacim Larsson
E-post: joakim.larsson69@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss. info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 287 063 kr
Medfinansiering från projektägare: – kr
Total finansiering: 287 063 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 127 600 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten

Mer om leaderprojekt