Män i hälsa

Bakgrund, syfte & mål

Män i hälsa är ett startskott för en svensk variant av den framgångsrika norska modellen ”Menn i Helse”, där man ställt sig frågan ”Är du man nog för ett jobb i vården?”. Projektet är ett socialfondsprojekt där arbetslösa män utbildas till undersköterskor och inkluderas i en annars starkt kvinnodominerad sektor. Männen som lämnar utbildningen ska göra det med stolthet och trygghet i att de nu har många år av värdeskapande framför sig i rollen som undersköterskor.

Även den ideella sektorn engageras som  en del i arbetet med normer och jämställdhet. Projektet väntas leda till ökad attraktionskraft och status för yrket samt gynna jämställdhet och långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar.

Detaljer om projektet

Projektägare
Sjuhärads samordningsförbund

Kontaktperson
Anna Fagefors
Tel: 0708 – 85 41 76
E-post: anna.fagefors@sjusam.se