Män i hälsa

Män i hälsa

Män i hälsa är ett startskott för en svensk variant av den framgångsrika norska modellen ”Menn i Helse”, där man ställt sig frågan ”Är du man nog för ett jobb i vården?”. Projektet är ett socialfondsprojekt där arbetslösa män utbildas till undersköterskor och inkluderas i en annars starkt kvinnodominerad sektor. Männen som lämnar utbildningen ska göra det med stolthet och trygghet i att de nu har många år av värdeskapande framför sig i rollen som undersköterskor.

Även den ideella sektorn engageras som  en del i arbetet med normer och jämställdhet. Projektet väntas leda till ökad attraktionskraft och status för yrket samt gynna jämställdhet och långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar.

Projektet genomförs under 2020-2023.

Foto: www.manihalsa.se
Med rätt utbildning och handledning kan fler ges möjlighet att bli en stark resurs, må bra och vara en del av det viktiga arbete som behövs varje dag, året om, i vård och omsorg.

Kontakt

Projektägare
Sjuhärads samordningsförbund

Kontaktperson
Anna Fagefors
E-post: anna.fagefors@sjusam.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube
Instagram
LinkedIn

Projektet i media

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2021-12-01: “Män i Hälsa” ska locka män till vården.

Borås Tidning 2021-11-23 (Endast prenumeranter): De ska guida männen in i vårdyrken

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2020-08-24: Pilotprojekt i Borås för att få in fler män i vården

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 1 243 792 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 1 243 792 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 102 960 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt