Mer fisk på land

Bakgrund, syfte & mål

Genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System), som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system för fiskodling finns nu möjlighet att bedriva fiskodling på land. Vattenanvändningen minimeras och inget utsläpp av näring sker oövervakat. Man kan välja att koppla på grönsaksodling i form av hydroponi (odling av   i vatten) för att på detta sätt rena vattnet från näring. Detta kan ge en produktion av färsk fisk och grönsaker året runt.

Genom att tillsammans med lokala föreningar, organisationer, företag och privatpersoner anordna inspirations- och informationsträffar runt denna nya näring ska föreningen Miljöresurs Linné öka kunskapen och på sikt skapa fler arbetstillfällen på landsbygden. Både studiecirklar och kurser kommer att erbjudas deltagarna i projektet. Även kökskurser för restauranger och offentligkök kommer att erbjudas.

Detaljer om projektet

Projektägare
Föreningen Refarm Linné

Projektledare

Stefan Lundvall
Tel: 0705 – 89 95 16

E-post: stefan@lundvallsdiverse.se

Startdatum 2019-05-28 – Slutdatum 2021-04-30