Mer fisk på land

Mer fisk på land

Visste du att det går att odla fisk på land? Det är möjligt genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System) som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system. Att odla fisk på land innebär en minimerad vattenanvändning och att inget utsläpp av näring sker oövervakat. Vill man så kan man koppla på grönsaksodling i form av hydroponi (odling av grönsaker i vatten) för att på så sätt rena vattnet från näring. Kombinationen kan ge en produktion av färsk fisk och grönsaker året runt.

Kunskapen om möjligheten till fiskodling på land är inte stor, därför vill föreningen Refarm Linné, tillsammans med lokala föreningar, organisationer, företag och privatpersoner anordna inspirations- och informationsträffar. Träffarna kan vara studiecirklar och kurser, men även kurstillfällen specifikt riktade mot restauranger och offentliga kök. Genom projektet hoppas man inte bara kunna öka kunskapen, utan i förlängningen även bidra till att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden.

Projektet genomförs under 2019-2022.

Kontakt

Projektägare
Föreningen Refarm Linné

Projektledare
Stefan Lundvall
E-post: stefan@lundvallsdiverse.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 716 312 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 716 312 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 327 360 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt