Mer fisk på land

Mer fisk på land

Visste du att det går att odla fisk på land? Det är möjligt genom tekniken RAS (Recirkulerande Akvatiska System) som renar och återvänder samma vatten i ett slutet system. Att odla fisk på land innebär en minimerad vattenanvändning och att inget utsläpp av näring sker oövervakat. Vill man så kan man koppla på grönsaksodling i form av hydroponi (odling av grönsaker i vatten) för att på så sätt rena vattnet från näring. Kombinationen kan ge en produktion av färsk fisk och grönsaker året runt.

Kunskapen om möjligheten till fiskodling på land är inte stor, därför ville föreningen Refarm Linné, tillsammans med lokala föreningar, organisationer, företag och privatpersoner anordna inspirations- och informationsträffar. Träffar såsom studiecirklar och kurser, men även kurstillfällen specifikt riktade mot restauranger och offentliga kök. Till följd av pandemin tvingades man ställa om och anpassa flera av de träffar som funnits i åtanke.

träffar för såväl producent som konsument

Under projekttiden erbjöds rådgivning till potentiella odlare och man genomförde studiebesök till anläggningar med pågående odling. Därutöver genomfördes en digital utbildning för studiecirkelledare i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagarna uppmuntrades sedan att starta cirklar, men i samband med slutrapportering hade så ännu inte skett. En förklaring kan vara restriktioner till följd av pandemin och förhoppning finns att cirklar kommer igång efter projektavslut.

För att fler ska vilja satsa på att odla fisk krävs efterfrågan på landodlad fisk på marknaden. Därför arrangerades en kursdag för offentliga kockar och en för privata krögare/kockar. Vid dessa tillfällen informerades om denna nya typ av odling och vilka produkter/fiskarter som kan tänkas serveras i framtiden. Dessutom arrangerades två digitala cookalongs för allmänheten i syfte att öka kännedomen om produkterna och ytterligare bädda för en ökad efterfrågan.

Genom projektet hoppades man inte bara öka kunskapen, utan i förlängningen även bidra till att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden. Och visst har projektet bidragit till att öka kunskapen! Bland deltagarna i studiebesöken fanns både personer som funderar på att starta egen odling och konsumenter, och bland deltagarna i inspirationsträffarna har många haft tankar på att starta odling. Pandemin har dock inneburit bromsade planer hos flera, men ett fortsatt stort intresse finns.

Projektet genomfördes under år 2019-2022 och inväntar beslut från Jordbruksverket efter slutredovisning.

Kontakt

Projektägare
Föreningen Refarm Linné

Projektledare
Stefan Lundvall
E-post: stefan@lundvallsdiverse.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 716 312 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 716 312 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 327 360 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt