Multibana på Lassalyckan

Multibana på Lassalyckan

Lassalyckan är ett uppskattat aktivitetsområde i Ulricehamn men Ulricehamns IF upplevde att en asfalterad multibana saknades. Föreningen drev därför detta projekt för att genomföra en förstudie där möjliga bansträckningar och kostnader kunde utredas.

En asfalterad multibana möjliggör aktiviteter året runt och kan användas av alla – barn och ungdomar, motionärer, föreningar, parasportare och personer med funktionsvariationer. Föreningens tanke var en bana fri från vanlig trafik, innehållandes slingor för olika målgrupper.

Inom ramen för projektet sammanställdes och reviderades kartor, kalkyler tog fram och mätningar genomfördes utifrån styrgruppens möten och anteckningar. Studiebesök genomfördes på på olika orter för att inhämta inspiration och erfarenheter. Projektgruppen passade också på att intervjua nyckelpersoner på de besökta anläggningarna. Resultatet av förstudien samlades i en rapport som kan ligga till grund för nästa steg i ansökan om en byggnation av multibanan.

Projektet genomfördes under 2019-2020.

Förstudien visade på vikten av att samla ihop alla små och stora projekt inom friluftsområdet. Resultatet från förstudien om Multibanan har inväntats av Ulricehamns kommun som en viktig del av anläggningens framtida utveckling.

Kontakt

Projektägare
Ulricehamns IF

Projektledare
Johan Falk
E-post: johan.falk@worldcupulricehamn.com

Webb och sociala medier
Webbsida
Facebook

Projektet i media

Ulricehamns Tidning 2019-06-19: Lassalyckan kan få asfalterad bana – UIF inleder förstudie

Kort om finansieringen

Utbetalt stöd: 295 810 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 295 810 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 94 790 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt