Multisportbana i Fritsla

Multisportbana i Fritsla

Fritsla Hockeyklubb växer så det knakar men anläggningen har inte riktigt utvecklats i samma takt. Det här projektet bidrar till att ändra på det! Föreningen har beviljats leaderstöd för att komplettera anläggningen med ett sportgolv och därmed möjliggöra aktiviteter året runt – en multisportbana. Det innebär att det kommer att spelas handboll, basket och innebandy på samma plats som puckarna glider fram under vintersäsongen.

Inom ramen för projektet installeras förutom sportgolvet även en sarg och sportutrustning såsom basketkorgar och mål för handboll, fotboll och innebandy. Man kommer också att erbjuda prova på-tillfällen och arrangera en invigningsturnering. Banan kommer att möjliggöra såväl träningsverksamhet för föreningens ungdomslag som spontanidrott då banan är tillgänglig för allmänheten utan kostnad.

För Fritsla Hockeyklubb utgör leaderprojektet en del av en större satsning. Med finansiellt stöd från flera aktörer satsar man exempelvis på att anlägga en byggnad för omklädning, ett garage och att ansluta anläggningen till kommunalt vatten och avlopp. Fritsla Hockeyklubb är en förening med mycket på gång!

Projektet genomförs under åren 2022-2023.

Vår förening bygger på stort ideellt engagemang och vi hoppas därför att denna satsning gör att vi når ut till fler användare, vilket kan leda till att fler engagerar sig i föreningen och därmed sitt lokalsamhälle.

Fritsla Hockeyklubb

Kontakt

Projektägare
Fritsla Hockeyklubb

Kontaktperson
Carl Rajala Pettersson
E-post: carl_rp@live.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss. info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Fritsla Hockeyklubb: 98 850 kr
Total finansiering: 398 850 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 106 240 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten

Mer om leaderprojekt