Navåsgymmet

Navåsgymmet

I bred samverkan med ortens föreningar driver Navåsens FK detta projekt i syfte att anlägga ett utegym. Utegymmet kommer att vara beläget vid Navåsen FKs anläggning i Björketorp och bestå av minst fem träningsstationer. Vid varje station kommer det att finns instruktioner för hur övningar är tänkta att utföras och på träningsanläggningen kommer det finnas instruktioner och inspiration till träning digitalt via QR-koder.

Förhoppningen är att skapa en attraktiv plats för såväl gemensam som individuell träning, både för föreningens medlemmar och andra som söker sig till Navåsen för friluftsliv och träning. I samband med att utegymmet står färdigt kommer en invigning att arrangeras och man planerar även för uppstart av minst fem träningsgrupper under professionell ledning.

Projektet genomförs under åren 2022-2023.

Foto: Navåsens FK

Kontakt

Projektägare
Navåsens FK

Projektledare
Lotta Gradén
E-post: lotta.graden@telia.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Markbladet 2022-11-09: Nytt utegym vid Navåsen klart för invigning

Markbladet 2022-08-03: Utegym ska byggas vid Navåsen

Borås Tidning 2022-07-31: Navåsens utegym får sjöutsikt (Endast prenumeranter)

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 300 000 kr
Medfinansiering från projektägare: 44 040kr
Total finansiering: 344 040 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 202 840 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten

Mer om leaderprojekt