Nya aktivitetsytor

Nya aktivitetsytor

I det här leaderprojektet utökar Sjömarkens IF sin idrottsanläggning med en ny aktivitetsyta i form av ett utegym. Ett av föreningens mål är att idrottsgården ska vara en given mötesplats i samhället där idrott, glädje och hälsa förenas. Det skall vara enkelt, lättillgängligt och roligt att motionera på hemmaplan.

Förutom att färdigställa utegymmet är projektets syfte att skapa nya förutsättningar för såväl barn- och ungdomslag i föreningen som för allmänheten. Utegymmet innebär ett komplement till den ordinarie verksamheten och kommer att placeras i anslutning till anläggningens motionsspår. Föreningen hoppas att det på så vis kommer bli naturligt att avsluta löprundan på gymmet. Dessutom leder byggnationen av utegymmet även till träningsmöjligheter för personer med funktionsvariation.

Projektet genomförs under 2021-2022.

Foto: Sjömarkens IF

Kontakt

Projektägare
Sjömarkens IF

Kontaktperson
Agneta Thorstensson
E-post: sif@sjomarkensif.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller inslaget till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Sjömarken IF: 136 340 kr
Medfinansiering från Borås stad: 120 000 kr
Total finansiering: 556 340 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet bidra med ideellt engagemang till ett värde av 146 525 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt