Turistiska besöksmål

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som ägs av Leader Sjuhärad är ett paraplyprojekt som kommer att stödja ett antal delaktiviteter med ett sökbart maxbelopp på 50 000 kr, som medfinansieras med ideell tid.

Syftet med projektet är att möjliggöra mindre satsningar för ökad turism och därmed bädda för fler turister och ökad hållbarhet i nya och befintliga turismverksamheter.

Ansökan och villkor

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad LLU

Kontakt
Marie Oscarsson, marie@leader-sjuharad.se, tfn: 0702 – 37 13 04
Linda Arontzon, linda@leader-sjuharad.se tfn: 0709-42 24 59