Nya fritids- och kulturverksamheter

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som ägs av Leader Sjuhärad, är ett paraplyprojekt som kommer att stödja ett antal delaktiviteter med ett sökbart maxbelopp på 50 000 kr.

Projektet syftar till att underlätta för föreningar och andra organisationer som vill göra allmännyttiga insatser som leder till nya aktiviteter inom kultur och fritid i vårt område.

Ansökan och villkor

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad LLU

Kontakt
Marie Oscarsson, marie@leader-sjuharad.se, tfn: 0702 – 37 13 04
Linda Arontzon, linda@leader-sjuharad.se, tfn: 0709 – 42 24 59