Nya fritids- och kulturverksamheter

Nya fritids- och kulturverksamheter

Nya fritids- och kulturverksamheter är ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet finns att ansöka om finansiering för att genomföra ett delprojekt.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

Det är möjligt att söka stöd för att genomföra delprojekt som bidrar till ett bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i området. Det går exempelvis att söka för arrangemang på orten, test av ny verksamhet, kompetensutveckling för att kunna starta en ny verksamhet eller inköp av utrustning som behövs för en uppstart.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för föreningar men även andra aktörer kan söka så länge delprojektet är allmännyttigt för Sjuhärads landsbygder.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare:
Leader Sjuhärad

kanot

Pågående delprojekt

Utveckling av digitalt berättande för barn och ungdomar

I det här delprojektet satsar VBytes på att utveckla barn och ungas digitala berättande. I en workshopserie kommer föreningen inspirera till hur man med en mobiltelefon och tekniska verktyg kan skapa underhållande och spännande innehåll. Workshopserien kommer att vara återkommande en gång per termin, samverkan kommer att fördjupas med skolan och prova på-tillfällen kommer att erbjudas – allt för att skapa nyfikenhet kring vilka möjligheter som tekniken ger.

Kontakt VBytes
Webbsida
Facebook

Kultursamtal på tvärs i sjuhärad

Detta delprojekt utgår ifrån att det finns mycket att vinna på att låta olika kulturaktörer i Sjuhäradsregionen arbeta med en modell för ökad samverkan. Med hjälp av metoden Warm Data Labs genomförs åtta träffar på olika platser runt om i Sjuhärad, där kulturaktörer från ideell, privat och offentlig sektor deltar. Syftet är att på detta sätt förstärka relationer mellan verksamma inom kultur/bildning som i en förlängning stimulerar till framtida verksamheter på tvärs.

Kontakt

Är du nyfiken på projektet? Hör av dig till oss så kan vi förmedla kontaktuppgifter.
info@leader-sjuharad.se 

Gäseneryttarnas ungdomssatsning

Föreningen Gäseneryttarna har under ett antal år varit vilande och föreningens verksamhet har i huvudsak riktats mot vuxna. Nu siktar man på att utöka verksamheten och erbjuda en naturlig mötesplats för barn och unga. I projektet ingår att erbjuda tillfällen där barn och unga får prova olika grenar inom hästsporten. Man hakar också på käpphästtrenden och kommer erbjuda såväl aktiviteter som tävlingar för barn och unga med ett sådant intresse. Aktiviteter som inte kostar särskilt mycket men som ändå härrör till hästar och hästsport.

Kontakt Föreningen Gäseneryttarna
Webbsida
Facebook

Genomförda delprojekt

Discgolfanläggning

I detta delprojekt kompletterade Hudene Hembygdsförening sitt fritidsområde med en discgolfanläggning. Området bestod sedan tidigare av flera delar, exempelvis grillkåta, utescen, mountainbikebana och vandringsled. Förhoppningen är att denna satsning ska locka till aktivitet hos en än bredare målgrupp.

Kontakt Hudene Hembygdsförening
Webbsida
Facebook

UTställning musikarvet från ornunga

Utställningen ”Musikarvet från Ornunga” lotsar besökaren genom Ornungabygdens musiktraditioner med hjälp av texter, bilder och rekvisita. Utställningen har byggts i ett eget rum (tidigare kök) i kortänden av hembygdsgårdens lada, med egen ingång från utsidan. En invigningskonsert, som besöktes av ca 200 personer, genomfördes med fyra professionella musiker och 20 ungdomar från Västra låtverkstan (14- 20 år). Utställningen kommer framöver vara öppen i samband med hembygdsföreningens övriga evenemang.

Delprojektet i media
Borås tidning 13 augusti 2021 (endast för prenumeranter)

Kontakt Svältornas fornminnesförening
Webbsida

Boccia som ny idrott för funktionsvarierade i Bollebygd

I det här delprojektet har Hestrafors IF utökat sin verksamhet för personer med funktionsvariationer, genom att satsa på Boccia. Förutom inköp av utrustning och kompetensutveckling (både rent spelmässigt men även kring hur den specialanpassade utrustningen ska användas) har även prova-pådagar hos Daglig verksamhet och grundsärskolan i Bollebygd anordnats. En nyfunnen kontakt med IF mormors gäng i Borås har också lett till ett fint samarbete och tankar finns nu om en gemensam turnering framöver.

Kontakt Hestrafors IF
Facebook
Webbsida

Spelsatsning på barn & ungdomar

För att nå barn och ungdomar som söker en meningsfull fritid utökade vBytes i denna satsning sin ”analoga spelverksamhet”, där fokus ligger på strategispel, rollspel och kortspel. På agendan stod att köpa in mer brädspel, speltillbehör, kort och regelböcker. Föreningen startade också upp en utlåningsverksamhet i form av ett spelbibliotek – något som man upplever blivit väldigt lyckat.

Delprojektet i media
P4 Sveriges Radio Sjuhärad 2022-01-02

Kontakt Viskaforsbygdens Teknik-, Elektronik och Spelförening
Webbsida
Facebook

Keramikkurser

I detta delprojekt erbjöd Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad barn mellan 9 och 15 år keramikaktivitet under höstlovet 2021. Under ledning av en utbildad keramiker och kulturskolepedagog skapades många kreativa alster samtidigt som deltagarna fick en känsla för hantverket. Inom satsningen initierades ett samarbete med Bollebygds kommun, vilket föll väl ut och planer finns för lovaktiviteter även 2022.

Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
Facebook
Webbsida

teknikbana för mountainbike

En teknikbana för mountainbike har i detta delprojekt anlagts i anslutning till Överlida IKs klubblokal. Ungdomarna har tidigare använt platsen till att göra egna banor och ÖIK ville därför satsa på en mer avancerad bana samtidigt som man kan bedriva en aktivitet med träningstillfällen med ledare från föreningen.

Delprojektet i media
Trivselbygdens tidning 2019 (s. 16)

Kontakt Överlida IK:
overlidaik.se

Foto: Makerspace i Viskafors

Viskaforsbygdens makerspace

Inom ramen för detta delprojekt skapades en kreativ mötesplats för spontana och planerade aktiviteter inom spel, teknik, programmering och kreativitet. Utrustning köptes in och makerskvällar anordnades under projekttiden.

Delprojektet i media
Borås Tidning 16 januari 2021 (endast för prenumeranter)

Kontakt Viskaforsbygdens föräldraförening/Viskaforsbygdens makerspace
Webbsida
Instagram

sitskimöjligheter i sjuhärad

Genom att köpa in en sitski och utbilda föreningens instruktörer, elever och lärare från Realgymnasiet, samt ett antal skidlärare har föreningen nu breddat sin verksamhet. Därmed möjliggörs skidåkning för ytterligare en målgrupp.

Delprojektet i media
Borås tidning 4 maj 2020 (endast för prenumeranter)

Kontakt Föreningen 7h ParaAlpint
Webbsida
Facebook

skidåkning med snowglider och för synskadade

En snowglider och kommunikationsutrustning för synskadade har köpts in, för att möjliggöra skidåkning för fler målgrupper. Även kamerautrustning har införskaffats i syfte att producera informations- och utbildningsfilmer.

Delprojektet i media
Borås Tidning 4 maj 2020 (endast för prenumeranter)

Kontakt Föreningen 7h ParaAlpint
Hemsida
Facebook

framefotboll i sjuhärad

Som första fotbollsklubb i Sverige har Hestrafors IF startat upp framefotboll i Bollebygd/ Sjuhärad. Målgruppen är barn med cerebral pares (CP) och andra funktionsnedsättningar där en rollator/walking frame behövs som stöd
vid aktivitet. I delprojektet har utrustning köpts in, bildstöd skapats och träningsupplägg tagits fram, vilket resulterat i att sex barn nu kan träna framefotboll en gång i veckan.

Delprojektet i media
Bollebygdsnyheter 30 maj 2021
Annonsmarknan 9 juni 2021

Kontakt Hestrafors IF
Webbsida 
Facebook

Foto: Mathias Carlzon

tur och retur

I detta delprojekt har föreningen Centralen jobbat tillsammans med lokala konstnärer för att göra en konstutställning utmed cykelleden mellan Tranemo och Limmared. Tanken har varit att binda ihop Glasets hus och Centralen, samtidigt som både cykling  och kultur lyfts och tillgängliggörs för fler människor. Ambitionen är att framöver utöka utställningen till fler cykelbanor i kommunen, då resultatet blivit mycket uppskattat.

Delprojektet i media

Svenljunga-Tranemo Tidning 9 juni 2021
Borås tidning 12 juni 2021

Kontakt Föreningen Centralen
Facebook