Nya fritids- och kulturverksamheter

Nya fritids- och kulturverksamheter

Projektet vill underlätta för föreningar och andra organisationer att starta upp nya, allmännyttiga aktiviteter inom kultur och fritid i Sjuhärad.

Observera att många insatser redan beviljats och att det därför finns en begränsad budget kvar i projektet – ta därför kontakt med utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan för att få reda på aktuellt sökbart belopp.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: Ideell tid till ett värde av minst beviljat belopp.

Projektägare:
Leader Sjuhärad

kanot

Pågående delprojekt

Spelsatsning på barn & ungdomar

För att nå barn och ungdomar som söker en meningsfull fritid kommer Viskaforsbygdens Teknik-, Elektronik och Spelförening utöka sin ”analoga spelverksamhet”, där fokus ligger på strategispel, rollspel och kortspel. På agendan står att köpa in mer brädspel, speltillbehör, kort och regelböcker. Föreningen satsar också på att komma igång med utlåningsverksamhet i form av ett spelbibliotek.

Kontakt Viskaforsbygdens Teknik-, Elektronik och Spelförening
Webbsida
Facebook

Keramikkurser

I detta delprojekt kommer Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad att erbjuda barn och unga mellan 9 och 15 år keramikaktiviteter under höstlovet 2021. En gemensam utställning kommer att arrangeras som avslutning på veckan där alla kreativa alster kan beskådas.

Kontakt Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
Facebook
Webbsida

teknikbana för mountainbike

En teknikbana för mountainbike anläggs i anslutning till Överlida IKs klubblokal. Ungdomarna har tidigare använt platsen till att göra egna banor och ÖIK vill därför satsa på en mer avancerad bana samtidigt som man kan bedriva en aktivitet med träningstillfällen med ledare från föreningen. Detta för att ge barn och ungdomar en säker plats att träna på och med teorilektioner kan det även ge bättre säkerhet i trafiken.

Delprojektet i media
Trivselbygdens tidning 2019 (s. 16)

Kontakt Överlida IK:
overlidaik.se

Genomförda delprojekt

Foto: Makerspace i Viskafors

Viskaforsbygdens makerspace

Inom ramen för detta delprojekt skapades en kreativ mötesplats för spontana och planerade aktiviteter inom spel, teknik, programmering och kreativitet. Utrustning köptes in och makerskvällar anordnades under projekttiden.

Delprojektet i media
Borås Tidning 16 januari 2021 (endast för prenumeranter)

Kontakt Viskaforsbygdens föräldraförening/Viskaforsbygdens makerspace
Webbsida
Instagram

sitskimöjligheter i sjuhärad

Genom att köpa in en sitski och utbilda föreningens instruktörer, elever och lärare från Realgymnasiet, samt ett antal skidlärare har föreningen nu breddat sin verksamhet. Därmed möjliggörs skidåkning för ytterligare en målgrupp.

Delprojektet i media
Borås tidning 4 maj 2020 (endast för prenumeranter)

Kontakt Föreningen 7h ParaAlpint
Webbsida
Facebook

skidåkning med snowglider och för synskadade

En snowglider och kommunikationsutrustning för synskadade har köpts in, för att möjliggöra skidåkning för fler målgrupper. Även kamerautrustning har införskaffats i syfte att producera informations- och utbildningsfilmer.

Delprojektet i media
Borås Tidning 4 maj 2020 (endast för prenumeranter)

Kontakt Föreningen 7h ParaAlpint
Hemsida
Facebook

framefotboll i sjuhärad

Som första fotbollsklubb i Sverige har Hestrafors IF startat upp framefotboll i Bollebygd/ Sjuhärad. Målgruppen är barn med cerebral pares (CP) och andra funktionsnedsättningar där en rollator/walking frame behövs som stöd
vid aktivitet. I delprojektet har utrustning köpts in, bildstöd skapats och träningsupplägg tagits fram, vilket resulterat i att sex barn nu kan träna framefotboll en gång i veckan.

Delprojektet i media
Bollebygdsnyheter 30 maj 2021
Annonsmarknan 9 juni 2021

Kontakt Hestrafors IF
Webbsida 
Facebook

Foto: Mathias Carlzon

tur och retur

I detta delprojekt har föreningen Centralen jobbat tillsammans med lokala konstnärer för att göra en konstutställning utmed cykelleden mellan Tranemo och Limmared. Tanken har varit att binda ihop Glasets hus och Centralen, samtidigt som både cykling  och kultur lyfts och tillgängliggörs för fler människor. Ambitionen är att framöver utöka utställningen till fler cykelbanor i kommunen, då resultatet blivit mycket uppskattat.

Delprojektet i media

Svenljunga-Tranemo Tidning 9 juni 2021
Borås tidning 12 juni 2021

Kontakt Föreningen Centralen
Facebook

UTställning musikarvet från ornunga

Utställningen ”Musikarvet från Ornunga” lotsar besökaren genom Ornungabygdens musiktraditioner med hjälp av texter, bilder och rekvisita. Utställningen har byggts i ett eget rum (tidigare kök) i kortänden av hembygdsgårdens lada, med egen ingång från utsidan. En invigningskonsert, som besöktes av ca 200 personer, genomfördes med fyra professionella musiker och 20 ungdomar från Västra låtverkstan (14- 20 år). Utställningen kommer framöver vara öppen i samband med hembygdsföreningens övriga evenemang.

Delprojektet i media
Borås tidning 13 augusti 2021 (endast för prenumeranter)

Kontakt Svältornas fornminnesförening
Webbsida