Nya fysiska mötesplatser

Nya fysiska mötesplatser

Nya fysiska mötesplatser är ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet finns att ansöka om finansiering för att genomföra ett delprojekt.

Vad kan man söka för?

Det är möjligt att söka stöd för satsningar som skapar nya mötesplatser i området. Det kan vara helt nya mötesplatser, men även anpassning av befintliga mötesplatser som gör att nya målgrupper kan få glädje av dem. Det kan också handla om anskaffning av utrustning som ökar användningsmöjligheterna för en möteslokal.

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Sjuhärads geografiska område. Även andra aktörer kan söka så länge projektet är allmännyttigt för Sjuhärads landsbygd.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Medfinansiering: Sökande måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideell tid eller pengar.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Genomförda delprojekt

Utveckling av Ballasjöns fiske & friluftsliv

Ballasjön är en populär karpfiskesjö, välkänd i hela Europa. Vid den långgrunda sidan av sjön har det tidigare varit svårtillgängligt att ta sig i för ett bad. Detta har Fiskevårdsföreningen nu fixat genom att röja upp och  anlägga en sandstrand. De har också byggt en grillplats med bänkar och lagt ut spänger för att tillgängliggöra fler fiskeplatser med goda möjligheter till naturcamping intill.

Kontakt Ballasjöns fiskevårdsförening
Är du nyfiken på projektet? Hör av dig till oss så kan vi förmedla kontaktuppgifter.
info@leader-sjuharad.se 

Bänkbord vid vandringsleder i Fotskäl

Fotskäls Hembygdsförening har beviljats stöd för att köpa in och sätta upp bänkbord vid fyra vandringsleder i Fotskäl. Lederna är relativt långa och bänkborden utgör såväl en plats för vila som för att njuta av natur och utsikt. Vid respektive bord har även QR-koder satts upp så att besökare som väl slagit sig ner kan ta del av historiska fakta om platsen. Utmed den röda vandringsleden finns ett bänkbord som är anpassat för rullstol.

Kontakt Fotskäls Hembygdsförening
Webbsida

Grilla med grisar

Stallyckans Gård och Ryttarförening genomförde ett delprojekt i syfte att bygga ett vindskydd med tillhörande grillplats för personer oavsett funktionsförmåga. Mötesplatsen ligger inne i en hage för minigrisar vilket kommer att skapa en naturlig gemenskap med djuren som sällskap vid grillplatsen. Målet är att grisarna ska flytta in under sommar/höst 2021. I samband med att vindskyddet byggdes hölls en kurs i knuttimring och kontakter har upprättats med scouterna för gemensamma aktiviteter längre fram.

Kontakt Stallyckans Gård och Ryttarförening
Webbsida
Facebook

Foto: Kind Skogar AB

Trollstigen gräne gruva

Kind Skogar AB har i sitt delprojekt anlagt en 300 meter lång promenadstig för barn vid Gräne Gruva. Utmed stigen finns massor av troll och lekfull information om djur och natur. Tanken med projektet var att skapa en aktivitet att uppleva i samband med att man besöker Gräne Gruva, men med tanke på den publicitet som trollstigen fått i media så är det inte otänkbart att stigen för många barnfamiljer är huvudanledning till besöket.

Delprojektet i media
Borås tidning 2 augusti 2020 (Endast för prenumeranter)
Trivselbygdens tidning 2020

Kontakt Gräne Gruva
Webbsida
Facebook

3 trappor upp

I syfte att skapa möjlighet för människor att träffas utifrån ett musik- och kulturintresse ansökte och beviljades föreningen 3 Trappor Upp medel för att bygga en scen. Scenen utgör en mötesplats för framförallt musik, men också andra kulturformer såsom mat, teater och konst. Inom projektet byggdes också en serveringsyta för att kunna erbjuda besökare lättare mat och dryck.

Kontakt 3 Trappor Upp
Webbsida
Facebook

Foto: Bollebygds skateförening

Bollebygds skatehall

Bollebygds skateförening tog sig an en gammal skateramp, monterade ner den och renoverade den med nytt och säkert material. Syftet var att skapa en mötesplats för människor i alla åldrar där de kan ha roligt och vara en del av en gemenskap. Förhoppningen är också att personer som aldrig stått på en bräda ska våga prova och kanske finna ett nytt intresse.

Delprojektet i media
Annonsmarkna’n 25 september 2019

Kontakt Bollebygds skateförening
Webbsida
Youtube

Mötesplats stickfabriken

Kulturhuset Stickfabriken har, med fokus på inkludering och tillgänglighet, färdigställt kulturhuset och skapat förutsättningar för det att inrymma verksamhet för såväl föreningar och ungdomar som kulturnäringar och företag. Inom projektet har man bland annat byggt en tillgänglighetsanpassad toalett och en ramp för att alla ska kunna tillträda lokalen på ett säkert sätt.

Kontakt Kulturhuset Stickfabriken
Webbsida

Foto: Sjöbredareds Lantbruk

Vindskydd Lärkskogen

I anslutning till en fantastisk lärkskog har Sjöbredareds Lantbruk iordningställt ett vindskydd med tillhörande grillplats, öppet och tillgängligt för alla. Platsen ligger utmed en populär gång- och mountainbikeled vid sjön Tolkens västra sida. Syftet med projektet var att erbjuda en bra rast- och grillplats som kan utgöra en trevlig mötesplats och inspirera till utomhusaktiviteter.

Vindskyddet finns att hitta på vindkyddskartan.se.

Grönområde Sandsjön

I ett relativt nybyggt område som Sandsjön blir det lätt att man håller sig på sin kant. Det finns inte alltid en naturlig historia och koppling mellan människor i området. Sandsjöns intresseförening beviljades stöd för att iordningställa en större gräsyta och ytan används nu till allt från brännboll, pulkaåkning och promenader till midsommarfirande. Enligt föreningen har insatsen lett till en ökad gemenskap i området och bidragit till en känsla av att man är del av sin egen ort.

Delprojektet i media
Borås tidning 20 juni 2020 (Endast för prenumeranter)

Foto: Fredrik Dahl