Nya fysiska mötesplatser

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som ägs av Leader Sjuhärad, är ett paraplyprojekt som kommer att stödja ett antal delaktiviteter med ett sökbart maxbelopp på 50 000 kr, som medfinansieras med ideell tid.

Syftet med projektet är att stimulera till skapandet av nya mötesplatser i området – både helt nya, men också anpassning av befintliga mötesplatser som gör att nya målgrupper kan få glädje av dem.

Ansökan och villkor

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad LLU

Kontakt
Marie Oscarsson, marie@leader-sjuharad.se, tfn: 0702 – 37 13 04
Linda Arontzon, E-post: linda@leader-sjuharad.se, tfn: 0709 – 42 24 59