Outdoor Leader

Bakgrund, syfte & mål

I samarbete med sju finska leaderområden och MittSkåne utveckling genomförs under drygt ett års tid fyra gemensamma träffar i Finland och Sverige. Deltagarna (föreningsliv och lokala entreprenörer) får möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande kring vandringsleder och friluftsområden, samt kännedom om hur man använder naturtillgångarna på ett hållbart sätt. Träffarna fylls av studiebesök, workshops och inspirationsföreläsningar på olika teman, som t ex paketering, infrastruktur och säkerhet kring vandringslederna.

Från Sjuhärad deltar Ramhultaleden, Vildmarksleden, Eggvenaleden, Elisabeth Hesselbladsleden, Sju sjöars led, Cykla och Vandra i Sjuhärad samt personal från Leader Sjuhärad.

 

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad LLU

Projektledare
Linda Arontzon
Tel: 0709 – 42 24 59
linda@leader-sjuharad.se

Startdatum 2019-02-07 – Slutdatum 2021-06-30