Outdoor Leader

Outdoor Leader

Outdoor Leader är ett av de projekt som vi på Leader Sjuhärad själva drivit. Projektet bestod i att vi i samarbete med sju finska leaderområden och Leader MittSkåne Utveckling, under drygt ett års tid, genomförde fyra gemensamma träffar i Finland och Sverige.

Inom ramen för projektet fick deltagarna (föreningsliv och lokala entreprenörer) möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande kring vandringsleder och friluftsområden, samt kännedom om hur naturtillgångar kan användas på ett hållbart sätt. Träffarna fylldes av studiebesök, workshops och inspirationsföreläsningar på olika teman, exempelvis paketering, infrastruktur och säkerhet kring vandringslederna. Tyvärr satte coronapandemin och restriktioner till följd av smittspridningen käppar i hjulen för projektets genomförande och flera av de planerade träffarna fick ställas in och genomföras digitalt.

Från Sjuhärad deltog Ramhultaleden, Vildmarksleden, Eggvenaleden, Elisabeth Hesselbladsleden, Sju sjöars led, Cykla och Vandra i Sjuhärad samt personal från Leader Sjuhärad.

Projektet genomfördes under 2019-2021.

Det händer när vi möts! Att föra i hop människor som har gemensamma intressen leder till nätverkande, idéutbyte, affärsidéer, problemlösning och utveckling, det kan inte nog poängteras!
Linda Arontzon, projektledare

Kontakt

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Linda Arontzon
E-post: linda.arontzon@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Facebook

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 503 342 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 503 342 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 126 500 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt