Outdoor Leader

Bakgrund, syfte & mål

I samarbete med sju finska leaderområden och MittSkåne utveckling genomfördes, under drygt ett års tid, fyra gemensamma träffar i Finland och Sverige. Inom ramen för projektet fick deltagarna (föreningsliv och lokala entreprenörer) möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande kring vandringsleder och friluftsområden, samt kännedom om hur naturtillgångar kan användas på ett hållbart sätt. Träffarna fylldes av studiebesök, workshops och inspirationsföreläsningar på olika teman, exempelvis paketering, infrastruktur och säkerhet kring vandringslederna.

Från Sjuhärad deltog Ramhultaleden, Vildmarksleden, Eggvenaleden, Elisabeth Hesselbladsleden, Sju sjöars led, Cykla och Vandra i Sjuhärad samt personal från Leader Sjuhärad.

 

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad LLU

Projektledare
Linda Arontzon
Tel: 0709 – 42 24 59
linda@leader-sjuharad.se

Startdatum 2019-02-07 – Slutdatum 2021-06-30