Parkgruppen 1740

Bakgrund, syfte & mål

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn och ungdomar. Det kommer ske genom att anordna organiserade aktiviteter för barn och ungdomar i den nybyggda aktivitetsparken intill Glasets Hus i Limmared. Det unika med projektet är att det kommer vara en stor bredd av aktiviteter inom områdena kultur, lek, sport och hälsa, som riktar sig till alla barn och ungdomar oavsett funktionsvariation och social/kulturell bakgrund. Alla aktiviteter kommer att vara kostnadsfria för deltagarna. Detta projekt skall finansiera en projektledare som organiserar verksamheten i den nyskapade aktivitetsparken utanför Glasets hus.

Detaljer om projektet

Projektägare
Kultur 1740

Kontaktperson
José Hernandez
Tel: 0704-83 17 55
E-post: kajs99@hotmail.com

Startdatum 2019-05-06 – Slutdatum 2022-08-31