Parkgruppen 1740

Parkgruppen 1740

Att skapa en mötesplats för barn och ungdomar, det är syftet med detta leaderprojekt. Planen är att anordna organiserade aktiviteter för barn och ungdomar i Glasparken – den nybyggda aktivitetsparken intill Glasets Hus i Limmared.

Det unika med projektet är att det kommer vara en stor bredd av aktiviteter inom områden såsom kultur, lek, sport och hälsa. Alla riktade till barn och ungdomar, oavsett funktionsvariation och social/kulturell bakgrund. Samtliga aktiviteter kommer att vara kostnadsfria för deltagarna och projektet kommer att finansiera en projektledare som organiserar verksamheten.

Projektet genomförs under 2019-2022.

Vi vill skapa en mötesplats för människor och leaderstödet ger oss möjlighet att fylla Glasparken med olika aktiviteter och att samverka med andra parter.
José Hernandez, Parkgruppen 1740

Kontakt

Projektägare
Kultur 1740

Kontaktperson
José Hernandez
E-post: kajs99@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört något om projektet i media? Dela gärna artikeln eller inslaget med oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 299 810 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 299 810 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 354 330 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt