Parkgruppen 1740

Parkgruppen 1740

Att Glasets Hus slog upp sina portar i Limmared innebar att en mötesplats hade skapats – för vuxna. I samband med flyktingströmmen 2015-2016 kom många nya invånare till Limmared, många av dem barn. Ur viljan att motverka segregation föddes då tanken om att bygga Glasparken, en aktivitetspark för barn och unga alldeles intill Glasets Hus.

Detta leaderprojekt handlade inte om att bygga själva Glasparken. Däremot om att fylla den med liv och rörelse genom att arrangera aktiviteter som stimulerar en aktiv fritid och inkluderande attityder. Under projektets genomförande har man med hjälp av leaderstödet kunnat bjuda in till hela 68 olika kostnadsfria event, bland annat besök av bollkonstnär Emil Jylhänlahti, pepedimin 2.0 och funkisfestival.

Antalet besökare till parken överträffade alla förväntningar. Parkgruppen, som är en del av föreningen Kultur 1740, och som står bakom Glasparken har byggt och driver parken ideellt. Att den skulle bli populär trodde de redan när den byggdes men inte att den skulle locka så många som tusentals besökare varje år.

Utmaningar till följd av framgången

Det stora antalet besökare innebar ett oväntat stort behov av reparationer, underhåll och renhållning vilket innebar att den ideella tid som man räknat med kunde behövas för projektets genomförande snabbt gick åt. Man insåg även tidigt att vuxennärvaro var viktigt för att stimulera till gott bemötande, hänsyn och respekt. I samband med projektets slutredovisning pågick samtal med ett antal intressenter för hur ett fortsatt arbete skulle kunna se ut. Likaså pågick planering för kommande event och aktiviteter i samband med slutredovisningen, så Glasparken kommer sannolikt fyllas med liv och rörelse även framöver.

Projektet genomfördes under 2019-2022 och inväntar beslut från Jordbruksverket efter slutredovisning.

Vi vill skapa en mötesplats för människor och leaderstödet ger oss möjlighet att fylla Glasparken med olika aktiviteter och att samverka med andra parter.
José Hernandez, Parkgruppen 1740

Kontakt

Projektägare
Kultur 1740

Kontaktperson
José Hernandez
E-post: kajs99@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram
Webbsida

Projektet i media

Svenljunga & Tranemo tidning 2022-09-14: Projektstödets dagar är över men Glasparken ska fortsätta leverera events.

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 299 810 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 299 810 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 354 330 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt