Ping Drop

Ping Drop

Varför erbjuds stora och eftertraktade LAN-event enbart i större städer? Det frågade sig en grupp ungdomar i Marks kommun som bestämde sig för att göra slag i saken och arrangera ett LAN på hemmaplan. Målet med projektet, som genomfördes av ungdomarna understödda av Marks kommun som projektägare, var att lägga grunden för ett årligt återkommande event till nytta för alla bygdens ungdomar.

Evenemanget blev mycket lyckat och en höjdpunkt för ungdomar i kommunen, hela 142 ungdomar deltog och 18 ungdomsfunktionärer såg till att LAN:et flöt på som planerat. Projektet har fått mycket positiva omdömen från såväl ungdomar och föräldrar som polis och socialtjänst. Näringslivet visade också oväntat stort intresse och erbjöd ekonomisk stöttning vilket bäddar att framtida projekt kan genomföras.

Projektet genomfördes under 2018-2019.

Foto: Marks kommun
Foto: Marks kommun
Foto: Marks kommun

Kontakt

Projektägare
Marks kommun

Projektledare
Oliver Karlsson
E-post: oliver.j.karlsson@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 316 918 kr
Medfinansiering från Marks kommun:
209 450 kr
Medfinansiering från Sparbanksstiftelsen:
13 403 kr
Total finansiering: 539 771 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 511 610 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt