Service på landsbygden

Projektet, som är ett paraplyprojekt, har möjliggjort för mindre aktörer att söka delaktiviteter som leder till utökad service på Sjuhärads landsbygd. Projektets mål har varit att ge stöd till serviceinsatser och skapa bättre förutsättningar för boende och verksamma i området.

Sökbart maxbelopp: 25 000 kronor
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: Sökande måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideell tid eller pengar.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Digital tillgänglighet för örsåsgården

Genom att skaffa ett stabilt nätverk och ett digitalt bokningssystem, har föreningen i det här projektet öppnat upp för nya och mer flexibla aktiviteter. Man hoppas också nå fler i de yngre målgrupperna, som är vana att boka lokaler digitalt och har önskemål om en god digital infrastruktur i verksamheten.

 

Kontakt Örsås Bygdegårdsförening
Webbsida
Facebook

Ny lokal till inköpsföreningen störbönan

I delprojektet har en ny och mer ändamålsenlig lokal iordningställts för att underlätta för fortsatt utveckling i föreningen. Den tillgängliga lokalen möjliggör ett större utbud av ekologiska och förpackningsfria varor och planer finns att utöka servicen ytterligare framöver.

Kontakt Störbönan – Uddebos ekologiska inköpsförening
Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Hör av dig till oss på utvecklingskontoret så kan vi förmedla kontakt.