Skogsäventyret

Skogsäventyret

Projektet Skogsäventyret ger såväl barn som vuxna möjlighet att röra på sig och lära sig något nytt. En berättelse väver ihop en bana innehållandes 10 stationer med gåtor och fysiska utmaningar till ett lärorikt äventyr och låter besökaren lära sig om skogen, skogsbruk och hur vår konsumtion påverkar skogen. Skogsäventyret kommer också att ge en kulturhistorisk upplevelse av stenmurar, torp och åkermark då QR-koder och AR (Augmented Reality) erbjuder en möjlighet att se hur platsen såg ut några hundra år tillbaka i tiden.

Banan kommer att dras i Hushållningssällskapet Sjuhärads egen skog i Länghem och en avvägning har gjorts mellan att göra stigen framkomlig för så många som möjligt och att behålla känslan av att vara ute i skogen. Projektet har en stark lokal koppling tack vare ideella insatser och stora kontaktnät. Det finns goda förutsättningar för Skogsäventyret att bli väl använt och utvecklas.

 Projektet genomförs under åren 2022-2023.

Vill lära människor i alla åldrar om skog, skogsbruk och kulturhistoria, framförallt för att skapa medvetenhet om hur vår livsstil påverkar skogen. Vår satsning är en hybrid mellan fysisk och digital upplevelse och våra planer har engagerat många.
Hushållningssällskapet

Kontakt

Projektägare
Hushållningssällskapet Sjuhärad

Kontaktperson
Cecilia Hermansson
E-post: cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2022-02-15: Satsningen: Rustar upp stigar med modern teknik (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 292 473 kr
Medfinansiering från Hushållningssällskapet Sjuhärad: 10 131 kr
Medfinansiering från Stiftelsen Sparbanken Tranemo: 150 000 kr
Medfinansiering från Navet Science center: 13 000 kr
Total finansiering: 465 604 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 72 320 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten

Mer om leaderprojekt