Sveriges bästa bygdegårdsbio!

Sveriges bästa bygdegårdsbio!

Fotskäls bygdegårdsförening hade en vision om att skapa Sveriges bästa bygdegårdsbio. Sagt och gjort, inom ramen för detta leaderprojekt lyckades de inte bara förankra idén och etablera kontakt med filmbolag utan även ro iland all administration och kringverksamhet som krävs för att driva en bio – men framförallt genomförde de redan under projekttiden 125 biovisningar fördelat på 70 dagar.

Mer än popcorn och film

Projektet omfattade många delar, både investeringar i ny teknik, utbildning och kostnader för licenser och marknadsföring liksom filmvisningar. Allt i syfte att bygga en organisation med tillräcklig kompetens för att driva verksamheten vidare och framåt efter projekttiden. Fotskäl är en liten ort med mycket begränsat utbud i övrigt och tanken var att genom biografen erbjuda en värdefull mötesplats och tillgång till kultur även på landsbygden.

3 292 filmintresserade besökare

Intresset för biografen och projektet har varit stort. Totalt besöktes biografen av 3 292 besökare under projekttiden vilket motsvarar ett årssnitt på 1 800. Projektgruppen själva bedömer att 90% av dessa kom från närområdet, vilket inte är konstigt då projektet riktade sig till boende i de västra delarna av Marks kommun. Dock noterades att publik ibland är villig att åka lite längre för att se något som upplevs exklusivt och vissa filmvisningar nådde därför en publik långt utanför det tänkta upptagningsområdet.

Projektet genomfördes under 2018-2020.

Vi har överträffat våra förväntningar på både publiktillströmning och nöjdhet med råge!
Oscar Abrahamsson, projektledare

Kontakt

Projektägare
Fotskäls bygdegårdsförening

Projektledare
Oscar Abrahamsson
E-post: d1jussi@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2018-08-09: Nu rullar bioverksamheten igång i Fotskäl (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2018-09-24: Fotskäls bio har fått en fenomenal start (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 361 954 kr
Medfinansiering från projektägare: 105 108 kr
Total finansiering: 467 062 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 255 200 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt