Sysselrätt

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som ägs av Leader Sjuhärad, är ett paraplyprojekt som kommer att bedriva uppsökande verksamhet för att stimulera områdets aktörer att engagera sig i integrationsfrågan med syfte att få fler människor i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

För att stimulera till att genomföra verksamhet finns ett antal sökbara delaktiviteter, till ett maxbelopp på 25 000:-.

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Linda Arontzon
Tel: 070-942 24 59
linda@leader-sjuharad.se

Startdatum 2016-09-16 – Slutdatum 2018-06-10