Utbildningsinsats downhillcykling för funktionshindrade

Bakgrund, syfte & mål

Projektet syftar till att hämta hem kunskap om downhillåkande för funktionshindrade från Frankrike då denna kunskap idag ej finns i Sverige eller ens norr om Alperna. Detta kommer att ske genom att två specialanpassade cyklar, s k ”Cimgos” köps in samt att sju personer åker till den franska organisationen ” Loisirs Assis Evasion” och genomgår deras 2-dagars utbildning i hur man kör som medåkare.

I projektet ingår också att ta fram en motsvarande svensk utbildning, så att man kan genomgå utbildning i handhavande i Sverige framöver. I samarbete med särskolan i Ulricehamn och daglig verksamhet i Bollebygd kommer AKK-material (Alternativ och kompletterande kommunikation) som stödjer downhill att tillverkas.

I samarbete med Svenljunga Naturbruksgymnasium och Realgymnasiet i Borås genomförs sedan ett antal prova på dagar med hjälp av gymnasieelever för daglig verksamhet och särskolor i Sjuhärad.

Den ideella föreningen 7H ParaAlpint är projektägare och driver projektet med bland andra  Bollekollen Sportklubb, Vårgårda Downhill, Ulricehamn ski center, Svenska liftanläggningars organisation (SLAO), Svenska Cykelförbundet (SCF) och ovan nämnda gymnasieskolor som samverkansparter.

Detaljer om projektet

Projektägare
7H ParaAlpint

Projektledare
Mathias Carlzon
Tel: 0734- 37 82 27
E-post: mathias@paraalpint.se