Utbildningsinsats downhillcykling för funktionshindrade

Utbildningsinsats Downhillcykling för funktionshindrade

Projektet syftar till att hämta hem kunskap om downhillåkande för funktionshindrade från Frankrike då denna kunskap idag inte finns i Sverige – eller ens norr om Alperna. Detta kommer att ske genom att två specialanpassade cyklar, så kallade ”Cimgos”, köps in samt att sju personer åker till den franska organisationen ”Loisirs Assis Evasion” och genomgår deras tvådagarsutbildning i hur man kör som medåkare. I projektet ingår också att ta fram en motsvarande svensk utbildning så att fler medåkare kan utbildas i Sverige framöver.

Projektet inrymmer en hel del samarbeten med andra parter. Man kommer bland annat att, i samarbete med särskolan i Ulricehamn och daglig verksamhet i Bollebygd, forma ett AKK-material (Alternativ och kompletterande kommunikation) som stödjer downhill. I samarbete med Svenljunga Naturbruksgymnasium och Realgymnasiet i Borås, och med hjälp av gymnasieelever på skolorna, kommer också ett antal prova på-dagar att genomföras för daglig verksamhet och särskolor i Sjuhärad.

Den ideella föreningen 7H ParaAlpint är projektägare och driver projektet tillsammans med bland andra Bollekollen Sportklubb, Vårgårda Downhill, Ulricehamn Ski Center, Svenska liftanläggningars organisation (SLAO), Svenska Cykelförbundet (SCF) och ovan nämnda gymnasieskolor som samverkansparter.

Projektet genomförs under 2020-2022.

Downhill för de som inte kan gå, stå eller förstå är ju helt galet. Många trodde det var omöjligt men Leader Sjuhärad såg möjligheterna. Downhill är en extremsport och det är fantastiskt att vi kan bidra till att alla kan vara en del av den!
Mathias Carlzon, Ordf. 7H ParaAlpint

Kontakt

Projektägare
7H ParaAlpint

Projektledare
Mathias Carlzon, Ordf. 7H ParaAlpint
E-post: mathias@paraalpint.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube

Projektet i media

Borås tidning 2022-10-10 (endast för prenumeranter): Föreningen först med certifikat för utbildning i downhill

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2021-09-30: Leader Sjuhärad stöttar 7H ParaAlpint

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2021-09-30: Funktionsvarierade cyklar downhill i skidbacken

Borås Tidning 2021-06-08 (Endast för prenumeranter): Med hjälpmedel kan alla cykla i backen

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 299 726 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 299 726 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 359 920 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt