Utbildningsinsats för spridande av alpin skidåkning för funktionshindrade

Bakgrund, syfte & mål

Projektet syftar till att utbilda instruktörer för funktionell skidåkning som skall kunna ge utbildning i både Bollebygd eller Ulricehamn. Dessa instruktörer skall sedan utbilda gymnasieelever som går skidlärarutbildning på Realgymnasiet i Borås. Gymnasieleverna kommer att medverka på friluftsdagar för särskolor och dagliga verksamheter i Sjuhärad.

Eleverna kommer även få utbildning i AKK, alternativ kompletterande kommunikation så att de kan samtala med de personer som eventuellt inte har tal som kommunikationssätt. Denna utbildning samt utbildningsmaterial tas fram i samarbete med Sahlgrenska universitets-sjukhusets kommunikations- och dataresurscenter.

Detaljer om projektet

Projektägare
Föreningen 7h Paraalpint.

Projektledare
Mathias Carlzon
Tel: 0734-37 82 27
E-post: 7h@paraalpint.se