Kommunsatsningar

Vi vet att det finns gott om engagemang och drivkraft i Sjuhärad. Vi vet också att mindre satsningar kan leda till stora effekter. Med denna vetskap i ryggen vill vi bidra till att engagemang tas tillvara och mynnar ut i kreativa lösningar på utmaningar i just din kommun. 

100 000 kronor att fördela per kommun

Under våren 2022 erbjöd vi en utlysning där sökande kunde beviljas upp till 20 000 kronor för att genomföra en idé i syfte att bidra till utveckling på orten eller i kommunen. Totalt fanns 100 000 kronor att fördela till olika delprojekt per sjuhäradskommun.

Sökbart maxbelopp: 20 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Sökande: Förening med verksamhet i någon av Sjuhärads åtta kommuner, men även andra aktörer så länge projektet är allmännyttigt.
Medfinansiering:
Sökandes medfinansiering ska vara minst lika stor som det beviljade stödet. Medfinansieringen kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Utlysningen var öppen under perioden 21 februari – 30 april och är nu avslutad. Beslut har fattats och nedan kan du ta del av vilka som blivit beviljade stöd.

Pågående kommunsatsningar

Samlingsplats på Bollevi

Kommun: Bollebygd

Hestrafors IF har en fotbollsanläggning på Brandshed i Bollebygd. De ansvarar även för ett motionsspår med elljus, ett utegym samt för en del av Knalleleden som passerar anläggningen. Detta delprojekt består i att skapa en mötesplats med bänkbord och grill, som ett komplement till dessa delar. I satsningen ryms också en invigning med korvbjudning som föreningen står för.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Musik till alla

Kommun: Bollebygd

I denna satsning står musik och ungdomar i fokus. Krafthuset, Bollebygds kommuns ungdomsgård, kommer till följd av efterfrågan från ungdomar köpa in DJ-utrustning och erbjuda möjlighet att lära sig hantera densamma och skapa evenemang.

Kontakt
Webbsida

Spira & Glimma – Yoga- och Spirituell Festival

Kommun: Bollebygd

I denna satsning går fyra personer med ett gemensamt intresse för yoga och spiritualitet samman för att anordna en tvådagars, kostnadsfri, festival. Festivalen kommer erbjuda såväl yogaklasser och föreläsningar som en mässa med utställare och liveband.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

Ballasjöns badplats – en attraktiv mötesplats för alla

Kommun: Bollebygd

Ballasjön är en populär badsjö och omtyckt samlingsplats för barn och ungdomar i Bollebygd. I detta delprojekt satsar Ballasjöns Fiskevårdsområdesförening på att restaurera grillplatsen i anslutning till badplatsen och att skapa fler sittplatser, något som många efterfrågat.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

Från skräp till bok

Kommun: Bollebygd

Studieförbundet Vuxenskolan har en kreativ skaparverkstad som då och då resulterar i en hel del pappersskräp. I denna satsning vill man ta vara på skräpet och tillverka eget papper och sedan trycka och binda böcker. Detta ska göras i olika workshops, studiecirklar och träffar i Vuxenskolans lokal som är placerad i centrala Bollebygd.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Föreningsliv för alla

Kommun: Borås

Odenslunds 4H-klubb upplever att det är svårt att nå ut till unga när det gäller föreningsliv. De vill därför, tillsammans med Holsljunga 4H-klubb och Älekulla 4H-klubb, anordna ett läger för unga med fokus på föreningsliv och demokrati – samtidigt som man får sköta om djuren. Lägret bidrar till utbyte både mellan de olika klubbarna och mellan ungdomarna.

Kontakt
Webbsida

Spår och leder

Kommun: Borås

Sjömarkens IF kommer i denna satsning att färdigställa den sista biten av en led som sammanbinder Sjömarken och Borås. I projektet ingår framtagning av kartor, skyltar och byggnation av en grillplats och spång.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Offentlig grillplats med vindskydd

Kommun: Borås

I Sandhult har Gårdsarenan sin verksamhet och i området finns vackra naturområden. Där vill man i detta delprojekt satsa på att iordningställa en mötesplats med vindskydd och grillmöjligheter. Förhoppningen är att motivera fler att ta sig till Sandhult för att upptäcka de fina promenadstråken.

Kontakt
Facebook

SÅGS VI PÅ DIN HEMMAPLAN?

Vi finns alltid till hands för dig som vill bolla en idé, få hjälp med en ansökan eller veta vilka möjligheter som finns att söka projektstöd. Som en del av våra kommunsatsningar plockade vi med oss vårt pop up-kontor och fanns i Sjuhärads kommuner ett antal dagar under våren. Vi anordnade också informationskvällar där vi bland annat informerade om utlysningen som är öppen fram till 30 april.

Hade du inte möjlighet att komma? Ingen fara, du är som alltid varmt välkommen att höra av dig. Vi kan boka en tid för ett möte när det passar dig.

Kommunsatsningarna i media

Har du läst eller hört om kommunsatsningarna i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss! Maila till info@leader-sjuharad.se

Ulricehamns tidning 2022-01-31 (Endast för prenumeranter): Då kommer Leader Sjuhärad till Ulricehamn
Knallebladet 2022-02-09: Projektpengar för landsbygdsutveckling
Markbladet 2022-02-09: Leader Sjuhärad kommunsatsar i Mark
Alingsåskuriren 2022-02-09: Utlysning: 100 000 kronor till satsningar på landsbygden
Svenljunga & Tranemo Tidning 2022-02-16: Leader Sjuhärad gör ny kommunsatsning
Borås Tidning 2022-02-24 (endast prenumeranter): 100 000 kronor söker bra idéer i Herrljunga kommun