Utökning av motionsrundor och aktiviteter

Utökning av motionsrundor och aktiviteter

Det här projektets formella namn är Tillgänglighetsanpassning och utökning av motionsrundor och ökade aktiviteter. Inom ramen för projektet kommer Överlida Byalag att skapa nya möjligheter som gynnar rörelse och aktivitet i området kring Näsetrundan. En befintlig motionsslinga kommer att förlängas så att den löper förbi ett bostadsområde och vid Överlida camping ansluter till andra slingor i området.

Genom projektet kommer motionsrundan bli tillgänglig för fler samtidigt som möjlighet finns att ta sig till Gräne Gruva via banvallen, och därifrån vidare över till slalombacken och det gamla motionsspåret i Överlida. Som en del av projektet kommer man även att skylta upp en MTB-led utmed det gamla motionsspåret och en anlägga en MTB-nedfart i slalombacken.

Inom ramen för projektet kommer man att arbeta fram kartor över området där aktiviteterna finns. Syftet med projektet är att bilda en helhet av tillgängliga aktiviteter och skapa bättre förutsättningar för motion på hemmaplan. På lång sikt hoppas man att satsningen ska bidra till att fler lockas av området och väljer att bosätta sig i Överlida.

Projektet genomförs under åren 2022-2023.

Kontakt

Projektägare
Överlida byalag

Kontaktperson
Markus Johansson
E-post: markus@allerga.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst en artikel om projektet? Tipsa oss gärna!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Överlida Byalag: 41 663 kr
Total finansiering: 341 663 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 108 807 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten

Mer om leaderprojekt