Vårgårda museum

Vårgårda museum

Vårgårda hembygdsförening driver ett leaderprojekt i syfte att skapa ett nytt museum. Museets utställningar ska visa Vårgårdas mångtusenåriga historia historia men framförallt hur dagens samhälle vuxit fram efter järnvägens tillkomst. Förhoppningen är att museet ska bli ett besöksmål för både skolklasser, forskare och turister.

Föreningens ordinarie verksamhet består av att genomföra arrangemang och bevara byggnader på hembygdsplatsen. Med museet som ytterligare verktyg vill man nu bidra till att skapa förståelse för varför samhället ser ut som det gör idag.

I projektet ingår digitalisering av bilder, föremål och arkivmaterial men också experthjälp för utformning av museets utställningar.

Projektet genomförs under 2018-2022.

Kontakt

Projektägare
Vårgårda Hembygdsförening

Kontaktperson
Margareta Rehn
E-post: margaretarehn@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Alingsås Tidning 2021-09-09: Nu öppnar Vårgårda museum

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Vårgårda hembygdsförening: 137 959 kr
Total finansiering: 437 959 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 374 000 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt