Vävkultur

Bakgrund, syfte & mål

Projektet som genomförs av föreningen Internationellt Vävcenter skall skapa en kreativ mötesplats för utbildning, workshops och kurser inom väv och textil. Målet är att skapa en långsiktig plattform för det textila kulturarvet i Sjuhärad. Projektet kommer att komplettera den utbildning som redan finns och samarbeta med många aktörer på området.

Detaljer om projektet

Projektägare
Föreningen Internationellt vävcenter

Projektledare
Rolf Danielsson
Tel: 0709-32 56 57

E-post: info@weavingcenter.se

Startdatum 2019-05-09 – Slutdatum 2021-05-31