Vävkultur

Vävkultur

Det här leaderprojektet tar sin utgångspunkt i Sjuhärads unika textila historia och syftar till att skapa en kreativ mötesplats för utbildning, workshops och kurser inom väv och textil. Målet är att skapa en långsiktig och stabil plattform i samverkan med många andra aktörer. Genom projektet vill föreningen Internationellt vävcenter lyfta fram det unika kulturarv och de traditioner som finns i Sjuhärad samtidigt som ny och framtida teknik får ta plats.

Projektet har en bred målgrupp och förhoppningen är att nå alltifrån nybörjare till inbitna vävare. Som en del av projektet kommer även en långsiktig plan att tas fram för att stärka föreningens utveckling som vävcentrum och bidrar till att brukssamhället Rydal utvecklas på ett positivt sätt.

Projektet genomförs under 2019-2022.

Foto: Internationellt Vävcenter
Vårt mål är att konsten och kunskapen om vävning, i alla dess former, ska bevaras och utvecklas för framtiden.
Internationellt Vävcenter

Kontakt

Projektägare
Föreningen Internationellt vävcenter

Projektledare
Rolf Danielsson
E-post: info@weavingcenter.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 279 960 kr
Medfinansiering från Internationellt Vävcenter: 20 000 kr
Total finansiering: 299 960 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet bidra med ideellt engagemang till ett värde av 130 240 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt