Växla upp!

Växla upp!

Växla upp! är ett paraplyprojekt där företag som vill anpassa sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv har möjlighet att ansöka om att genomföra ett delprojekt. Även privatpersoner kan ansöka om syftet är att starta en verksamhet.

Delningsplattformar, utlåningsbanker och transportpooler är exempel på satsningar som skulle kunna bli delprojekt. Utveckling av cirkulära affärsmodeller och att skapa nya användningsområden för restprodukter är andra exempel. Likaså kompetensutveckling för att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor.

Ansökningar tas emot löpande men kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: max 70% av kostnaderna
Medfinansiering: sökande måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30% av kostnaderna

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt