Växla upp!

Växla upp!

Växla upp! är ett av våra paraplyprojekt inom vilket företag som vill anpassa sin verksamhet utifrån ett hållbart perspektiv kan söka stöd för att genomföra ett delprojekt. På så vis bidrar vi tillsammans till omställningen till ett mer cirkulärt och hållbart Sjuhärad.

Vad kan man söka för?

Delningsplattformar, utlåningsbanker och transportpooler är exempel på satsningar som skulle kunna bli delprojekt. Utveckling av cirkulära affärsmodeller och att skapa nya användningsområden för restprodukter är andra. Likaså kompetensutveckling för att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor.

Vem kan söka?

Sökande kan vara företag inom Leader Sjuhärads geografiska område. Sökande kan också vara privatpersoner som söker stöd för att starta en ny cirkulär eller hållbar verksamhet.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: max 70% av kostnaderna
Medfinansiering: sökande måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30% av kostnaderna

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Genomförda delprojekt

Secondhandbutik Utposten

I butiken Krumelur secondhand såldes tidigare enbart barnkläder och barnartiklar på kommission. Genom detta delprojekt växlade verksamheten upp och möter nu ytterligare en målgrupp genom att sälja damkläder enligt samma koncept.

Kontakt Secondhandbutik Utposten
Webbsida
Facebook
Instagram