Vi Landsbyggare Sjuhärad

Bakgrund, syfte & mål

Under två års tid kommer projektet Vi Landsbyggare Sjuhärad arbeta med att synliggöra drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som tagit mod till sig att leva sina drömmar på Sjuhärads landsbygd.

Syftet med projektet är att förändra och skapa en positiv bild av landsbygden och att bidra till att skapa en attraktiv plats att bo, verka och leva på. En plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Under projekttiden kommer årliga kompetenshöjande landsbyggardagar, workshops och inspirationsträffar att genomföras för att stärka områdets samhällsentreprenörer och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och samverkansmetoder.

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Petter Honk
Tel: 0705-50 50 44
petter@leader-sjuharad.se