Vi Landsbyggare Sjuhärad

VI LANDSBYGGARE SJUHÄRAD

Vi Landsbyggare Sjuhärad är ett projekt som drivs av oss på Leader Sjuhärad. Under tre års tid arbetar vi för att synliggöra drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som tagit mod till sig att leva sina drömmar på Sjuhärads landsbygd.

Syftet med projektet är att förändra och skapa en positiv bild av landsbygden och att bidra till att skapa en attraktiv plats att bo, verka och leva på. En plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Under projekttiden kommer årliga kompetenshöjande landsbyggardagar, workshops och inspirationsträffar att genomföras för att stärka områdets samhällsentreprenörer och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och samverkansmetoder. Inom projektets ramar genomförs även en årlig Landsbyggaregala där utmärkelsen “Årets Landsbyggare” delas ut.

Projektet genomförs under 2020-2023.

Projektet har en egen webbsida

Besök gärna den för inspiration och för att följa hur projektet fortskrider.

Att skapa sitt eget liv på platsen där man vill leva. Att se möjligheterna och genomföra dem. Att låta drivkraften och passionen styra och att dela den med andra. Det är att vara landsbyggare!

Kontakt

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Linda Arontzon, 0709-42 24 59
Petter Honk, 0769-22 22 30

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Borås Tidning 2022-03-10 (Endast för prenumeranter): Landsbygdsprofiler prisades på gala

Borås Tidning 2021-03-04 (Endast för prenumeranter): Herrljungaföretagare årets entreprenör på landsbyggaredagen 2021

Borås Tidning 2021-03-03 (Endast för prenumeranter): Vilka blir årets landsbyggare?

Borås Tidning 2021-02-14 (Endast för prenumeranter): Finalister som ska inspirera fler att se landsbygdens möjligheter

Borås Tidning 2020-12-27 (Endast för prenumeranter): De planerar gala – för att hylla entreprenörer på landsbygden

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 1 935 778 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 1 935 778 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet bidra med ideellt engagemang till ett värde av 404 800 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt