Avslutade

Camp Lygnevi
Anläggning av Bollebygd discgolfbana
Multibana på Lassalyckan
Folkpark i Stureparken
Utbildningsinsats för spridande av alpin skidåkning för funktionshindrade
Sysselrätt
Framåt!
Av unga för unga
Sveriges bästa bygdegårdsbio!
Gräne Gruva
Ping Drop
Förverkligande av Uddeboskolan
Nyanländas Accelerator
Framtidens centrum
FRUKT
Lokala servicelösningar
Stomsjöleden
Nytt Ridhus
Landsbygdsutveckling – ortsråd
Närproducerad mat i Sjuhärad
Matväven i Uddebo
Leder & rekreationsytor
Karavan – ett vandrarhem i byn
Vision och handling
Tvärreds Arena
Offentlig upphandling
Grön integration
Equmeniakyrkan
Amicorum 2.0