Pågående

Matväven i Uddebo
Landsbygdsutveckling – ortsråd
FRUKT
Framtidens centrum
Kompetensutveckling
Lärande & Innovation
Gröna möten i Sjuhärad
Vårgårda museum
Sveriges bästa bygdegårdsbio!
Boende och servicelösningar i kulturlandsbygd, Empiri-modell Sjuhärad
Av unga för unga
Vävkultur
Mer fisk på land
Utbildningsinsats för spridande av alpin skidåkning för funktionshindrade
Parkgruppen 1740
Multibana på Lassalyckan
Outdoor Leader