Pågående

Matväven i Uddebo
Landsbygdsutveckling – ortsråd
FRUKT
Framtidens centrum
Kompetensutveckling
Lärande & Innovation
Gröna möten i Sjuhärad
Vårgårda museum
Sveriges bästa bygdegårdsbio!
Boende och servicelösningar i kulturlandsbygd, Empiri-modell Sjuhärad
Av unga för unga
Vävkultur
Mer fisk på land
Utbildningsinsats för spridande av alpin skidåkning för funktionshindrade
Parkgruppen 1740
Multibana på Lassalyckan
Outdoor Leader
Anläggning av Bollebygd discgolfbana
Camp Lygnevi
Hållbara servicetjänster – etablering