Pågående

Kompetensutveckling
Lärande & Innovation
Gröna möten i Sjuhärad
Vårgårda museum
Boende och servicelösningar i kulturlandsbygd, Empiri-modell Sjuhärad
Vävkultur
Mer fisk på land
Parkgruppen 1740
Multibana på Lassalyckan
Outdoor Leader
Camp Lygnevi
Vi Landsbyggare Sjuhärad
Hållbara servicetjänster – etablering
Förlängning av Gotaleden Alingsås – Vårgårda
JOG-alliansen
Utbildningsinsats downhillcykling för funktionshindrade
Etablering av wakebordpark i Ulricehamn
Män i hälsa
Odlingsbolaget Svalans andelsjordbruk