Pågående

Mötesplats Dammen
Mötesplats Dammen
Nya aktivitetsytor
Nya aktivitetsytor
Camp Lygnevi del 2
Camp Lygnevi del 2
Utbildningsinsats downhillcykling för funktionshindrade
Utbildningsinsats downhillcykling för funktionshindrade
Dela mera!
Dela mera!
Generation D
Generation D
Odlingsbolaget Svalans andelsjordbruk
Odlingsbolaget Svalans andelsjordbruk
Utegym på Bollevi
Utegym på Bollevi
Vårgårda museum
Vårgårda museum
Destinationsutveckling Pensionat Dahlbogården
Destinationsutveckling Pensionat Dahlbogården
Män i hälsa
Män i hälsa
Skogsäventyret
Skogsäventyret
Utökning av motionsrundor och aktiviteter
Utökning av motionsrundor och aktiviteter
Multisportbana i Fritsla
Multisportbana i Fritsla
Keramik i Väveriet
Keramik i Väveriet
Ekparken
Ekparken
Liv och rörelse i Länghem
Liv och rörelse i Länghem
Navåsgymmet
Navåsgymmet
Växla upp!
Växla upp!
Digitalisera mera – företag
Digitalisera mera – företag
Digitalisera mera – förening
Digitalisera mera – förening
Kommunsatsningar
Kommunsatsningar
JOG-alliansen
JOG-alliansen
Förlängning av Gotaleden Alingsås – Vårgårda
Förlängning av Gotaleden Alingsås – Vårgårda
Vi Landsbyggare Sjuhärad
Vi Landsbyggare Sjuhärad
Nya fysiska mötesplatser
Nya fysiska mötesplatser
Nya fritids- och kulturverksamheter
Nya fritids- och kulturverksamheter
Parkgruppen 1740
Parkgruppen 1740
Mer fisk på land
Mer fisk på land
Vävkultur
Vävkultur
Boende- och servicelösningar i kulturlandsbygd
Boende- och servicelösningar i kulturlandsbygd
Gröna möten i Sjuhärad
Gröna möten i Sjuhärad
Lärande och innovation
Lärande och innovation
Förstudiecheckar – entreprenörskap
Förstudiecheckar – entreprenörskap
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling
Ta steget
Ta steget
Matkraft
Matkraft