Pågående

Matväven i Uddebo
Landsbygdsutveckling – ortsråd
FRUKT
Framtidens centrum
Nyanländas Accelerator
Förverkligande av Uddeboskolan
Kompetensutveckling
Lärande & Innovation
Gröna möten i Sjuhärad
Ping Drop
Vårgårda museum
Gräne Gruva
Sveriges bästa bygdegårdsbio!
Boende och servicelösningar i kulturlandsbygd, Empiri-modell Sjuhärad
Av unga för unga
Folkpark i Stureparken
Vävkultur
Mer fisk på land
Utbildningsinsats för spridande av alpin skidåkning för funktionshindrade
Parkgruppen 1740
Multibana på Lassalyckan
Outdoor Leader