Hur ansöker man?

Vad roligt att du är nyfiken på hur man ansöker om leaderstöd!

Kanske representerar du en förening, organisation eller ett företag som har en idé som leder till lokal utveckling i Sjuhärad? Spännande!

Hos oss kan du ansöka om ekonomiskt stöd för genomförande av projekt som ryms inom något av våra tre insatsområden:

 • Livskvalitet, exempelvis mötesplatser, friskvård och rekreation.
 • Service, exempelvis nya servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.
 • Entreprenörskap, exempelvis projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen.

Vi vet av erfarenhet att även mindre insatser kan leda till stora effekter. Därför går det också att ansöka om stöd för att genomföra ett delprojekt inom ramen för paraplyprojekt som vi själva driver. Det är ett bra alternativ om satsningen är mindre och inte kräver lika stor ekonomisk insats.

Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Projekt eller delprojekt – Vad passar er idé?

Vad du ska ansöka om beror på omfattningen och inriktningen på er idé. Här kan du se en jämförelse, hör av dig till oss om du är osäker så hjälper vi dig vidare.

Projekt

 • Ansökan om stöd görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst. Här på vår webbsida finns en lathund som beskriver processen.
 • För projekt inom insatsområde Livskvalitet kan du maximalt söka 300 000 kronor i stöd. I övriga insatsområden finns inga tak.
 • Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kronor. Projektstöd till företag blir aktuellt om nyttan med projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag.
 • Ni som söker måste också bidra med ideellt arbete eller privata medel.
 • Beslut fattas löpande av vår styrelse. Vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut vilket tar ca 3-5 månader.

Delprojekt

 • Er idé måste rymmas inom ramen för paraplyprojektets inriktning.
 • Ansökan görs via formulär som finns tillgängliga här på vår webbsida.
 • Delprojekt innebär mindre administration än projekt.
 • I våra paraplyprojekt beviljar vi stöd för mindre satsningar, ofta med ett maximalt stöd på 50 000 kronor.
 • Ni som söker måste också bidra med ideellt arbete eller privata medel.
 • Beslut fattas av presidiet i vår styrelse och processen går därmed snabbare än vid projekt.