Vi Landsbyggare Sjuhärad

vi landsbyggare

Att skapa sitt eget liv på platsen där man vill leva. Att se möjligheterna och genomföra dem. Att låta drivkraften och passionen styra och att dela den med andra. Det är att vara Landsbyggare.

Landsbyggare finns i hela Sverige och nu har projektet Vi landsbyggare Sjuhärad en möjlighet att lyfta de människor som vågat satsa på sina drömmar, de som älskar att leva på Sjuhärads landsbygd och inspirerar andra att förverkliga sina idéer. Tillsammans kommer vi arbeta för att lyfta den entreprenörskraft som finns, här kommer det också arrangeras inspirerande nätverksträffar som skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan aktörer, föreningar och företag.

BILDEN AV LANDSBYGDEN

Under sommaren har arbetet med att sprida den attraktiva bilden av landsbygdens verksamheter påbörjats genom att filma och fota några av de Landsbyggare vi har i Sjuhärad. Ett viktigt arbete, inte minst för att nå ut med inspiration till potentiella hemvändare och även nya Landsbyggare som är nyfikna på allt det positiva som följer med att bo och leva på landsbygden.

Landsbyggaredag

Under våren 2021 planerar vi vår första Landsbyggaredag, en dag till för dem som gör Sjuhärads landsbygd levande, alltså drivna entreprenörer och föreningar – Landsbyggare. Vi vill då lyfta dem som har viljan, kompetensen och drivkraften att följa sin dröm.

Kontakt

På denna sida kommer vi följa upp och presentera allt det som händer i projektet löpande. För mer information, kontakta Petter Honk på telefon 0705 – 50 50 44 eller via e-post petter@leader-sjuharad.se

Bli en Landsbyggare

Vi är drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som vågar våra drömmar. Vi kallar oss landsbyggare och tillsammans formar vi platsen vi lever och arbetar på.

HÅLL UTKIK EFTER…

…nytt datum för vår Landsbyggaredag. På grund av rådande omständigheter har vi fått flytta fram planerna för Landsbyggaredagen men vi ser fram emot att få genomföra denna dag under våren 2021 istället, mer information kommer.